En stor grus plan som har justerats och som vi har börjat med att lägga singel på.

En stor grus plan som har justerats och som vi har börjat med att lägga singel på.