Sten läggning med garage uppfart blir klar.

Sten läggning med garage uppfart blir klar.