Här har vi satt räcke med hjälp av hydralhammare och spjut.

Här har vi satt räcke med hjälp av hydralhammare och spjut.