Slutresultat av Paddock med slipers som kantstöd.

Slutresultat av Paddock med slipers som kantstöd.